Twee plannen gezocht

De gemeente is op zoek naar ontwikkelaars voor twee kavels in het zuiden van Nieuw Delft. Op de kavels is ruimte voor woningen en voor voorzieningen voor de buurt. Ontwikkelaars en architecten met een goed idee kunnen zich nu aanmelden.

(Nog) geen plannen

De twee kavels maken deel uit van veld 6. We geven een deel van dit veld uit in de vorm van zelfbouwkavels. Voor de andere twee kavels – veld 6.4 en 6.7 – zijn we op zoek naar twee ontwikkelaars.

Frank van Vliet, wethouder Nieuw Delft vertelt: “Deze kavels zijn twee van de laatste plekken in Nieuw Delft waar nog geen concrete plannen voor zijn. Het is echt een fantastische locatie, dus wij kijken uit naar prikkelende ideeën voor woonconcepten op deze plek, met ook mooie voorzieningen voor de buurt.”

Woonconcept voor ouderen

We zoeken voor veld 6.4 een ontwikkelaar die een woonconcept voor ouderen kan ontwikkelen, met commerciële of maatschappelijke voorzieningen op de begane grond. Je kunt daarbij denken aan kleinschalige kantoren, bedrijfsruimte of een winkel, maar ook aan zorgvoorzieningen. Op de kavel is ruimte voor maximaal 45 woningen en 2.000 m² aan (werk)voorzieningen. Ook moet er een parkeergarage komen in het gebouw. Deze is bedoeld voor gebruikers van het eigen gebouw en bewoners van de naastgelegen zelfbouwwoningen. Een visie indienen voor veld 6.4 kan tot 14 april om 12.00 uur.

Bijzonder gebouw

Veld 6.7 ligt in het midden van veld 6, tussen het van Leeuwenhoekpark en de Van Steenwijckplaats. Vanwege de centrale ligging willen we dat hier een bijzonder gebouw komt dat iets toevoegt voor de buurt. Op de kavel is ruimte voor ongeveer 15 woningen en 800 m² aan culturele of maatschappelijke functies. Te denken valt aan een buurtontmoetingsplek, kunst, sport, een zorgvoorziening of een combinatie. Een visie indienen voor veld 6.7 kan tot 27 maart om 12.00 uur.

Aanmelden

We geven beide kavels uit via een openbare verkoopprocedure met voorselectie. Dit is een soort prijsvraag, waarvoor ontwikkelaars en architecten zich kunnen aanmelden. Geïnteresseerden kunnen meer lezen en zich aanmelden via het tenderplatform van Akro Consult.

Zicht op het toekomstige park en de Engelsestraat