2019-02-14T15:59:50+00:00

Schetsontwerp gekozen voor Van Leeuwenhoekpark

Het schetsontwerp voor het nieuwe stadspark is gekozen. Het ontwerp voorziet in prettige plekken die bij elkaar passen, elkaar versterken en passen bij de omgeving over de volle lengte van het park. Een sterke basisstructuur met een rijke voedingsbodem waaruit de dingen die mensen in het park willen doen, kunnen ontstaan. Op 14 maart jl. is het ontwerp gepresenteerd aan - en besproken met geïnteresseerden, die in eerdere stadia hebben meegedacht.

2019-02-14T16:00:45+00:00

‘TOV’ huis in de Coendersbuurt

In de Coendersbuurt (project ’t Straatje in aanbouw) staat in het najaar 2017 een ‘TOV’ huis! Een veilig baken waarin tien jongeren met een verstandelijke beperking in een woongroep wonen en vandaaruit zoveel mogelijk zelfstandig in de maatschappij kunnen meedraaien. Op woensdag 21 september komen alle partijen bijeen op de bouwlocatie om te vieren dat het is gelukt om met elkaar dit bijzondere particulier ouderinitiatief voor begeleid wonen te realiseren.